வேலை இடங்களில் பெண்களை தவறான கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கும் அனைவருக்கும் இந்த வீடியோ செருப்படி

Harassment of Women at Workplace | Campaigns of the World

வேலை இடங்களில் பெண்களை தவறான கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கும் அனைவருக்கும் இந்த வீடியோ செருப்படி கண்டிப்பாக பாருங்கள் உங்கள் கருத்துக்களை பகிருங்கள் .

வீடியோ பிடித்திருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் பகிருங்கள். இது போன்ற பல சுவாரசியமான பதிவுகளுக்கு நம் பக்கத்தை லைக் செய்து இணைந்திருங்கள்..

Sexual Harassment of Women at Workplace