Tagged: Tina Datta

ஹோலி கொண்டாட்டத்தின் சூடான புகைப்படம்

வாட இந்தியாவின் சிலப்பகுதிகளில் ஹோலி பண்டிகை மிகவும் சிறப்பாக கொண்டாடப்படும் . இந்த கொண்டாட்டத்தில் கிளு கிளுப்புக்கு பஞ்சம் இருக்காது...