மீண்டும் ஒரு இலவசத்தை வாரி கொடுத்த ஜியோ

மீண்டும் ஒரு இலவசத்தை வாரி கொடுத்த ஜியோ

    31 Mar 2018

ஜியோ சேவைகளை அணுகும் முன்னர், ரூ.99/- என்கிற ஜியோ ரீசார்ஜை செய்து ஜியோ ப்ரைம் மெம்பராக மாறினோம். நினைவு...

வாட்ஸ் அப்பில் உங்களை பிளாக் செய்தவர்களை எப்படி கண்டுபிடிப்பது?

வாட்ஸ் அப்பில் உங்களை பிளாக் செய்தவர்களை எப்படி கண்டுபிடிப்பது?

    19 Feb 2018

இந்த வாட்ஸ் அப்பில் உங்களை ஒருவர் பிளாக் செய்து இருக்காரோ என்ற சந்தேகம் உங்களுக்கு வரலாம். உங்களை ஒருவர்...