பொழுதுபோக்கு

இரவு பார்ட்டிகளில் கற்பை இழக்கும் நடிகைகள்..!

எல்லாம் இழந்த பிறகு என்ன நடக்கும்…!! சினிமாவில் நடிகைகளுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறதோ இல்லையோ, இரவு பார்ட்டிகளுக்கு மட்டும் பஞ்சமே இல்லை. எங்கு இரவு பார்ட்டி நடந்தாலும் சரி