இரவு பார்ட்டிகளில் கற்பை இழக்கும் நடிகைகள்..!

இரவு பார்ட்டிகளில் கற்பை இழக்கும் நடிகைகள்..!

    30 Oct 2017

எல்லாம் இழந்த பிறகு என்ன நடக்கும்…!! சினிமாவில் நடிகைகளுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறதோ இல்லையோ, இரவு பார்ட்டிகளுக்கு மட்டும் பஞ்சமே...