ஏர்போர்ட்டில் பயணியை தாக்கிய இன்டிகோ ஊழியர்கள்- வீடியோ

ஏர்போர்ட்டில் பயணியை தாக்கிய இன்டிகோ ஊழியர்கள்- வீடியோ

    08 Nov 2017

Indigo apologies for inhumane behavior of its staff விமான பயணி ஒருவரை இண்டிகோ ஊழியர்கள் தாக்கும்...