மகளின் நடவடிக்கையை நினைத்து நடிகை ஸ்ரீதேவிக்கு பயம்

மகளின் நடவடிக்கையை நினைத்து நடிகை ஸ்ரீதேவிக்கு பயம்

    08 Nov 2017

Sridevi daughter Jhanvi Kapoor நடிகை ஸ்ரீதேவி தனது மகள்களை நினைத்து வயிற்றில் நெருப்பைக் கட்டிக் கொண்டுள்ளாராம். நடிகை ஸ்ரீதேவிக்கு...