அறிவியல் & தொழில்நுட்பம்

இந்திய டிடிஹச் சேவையும் அதன் வளர்ச்சியும் ஒரு சிறப்பு பார்வை!!!

இந்தியாவில் டிடிஹச்-யில் முதலில் கால் பதித்தது டிஷ் டிவி இந்த டிடிஹச் சேவை வருகைக்கு பிறகு இந்தியாவில் மொத்த டிடிஹச்களின் எண்ணிக்கை என்பது மிக குறைவு அதற்கு