வாட்ஸ்ஆப்பில் புதிய வசதி; ஆண்ட்ராய்டு பயனர்களுக்கு முதலில்.!

வாட்ஸ்ஆப்பில் புதிய வசதி; ஆண்ட்ராய்டு பயனர்களுக்கு முதலில்.!

    18 Nov 2017

WhatsApp to soon allow users to switch between voice to video calls அண்மையில், வாட்ஸ்ஆப்பில்...