கவர்ச்சி.. கரடி … ஷெர்லின் சோப்ரா

ஏற்கனவே பிளே பாய் இதழுக்கு ஆடை இல்லாமல் போஸ் கொடுத்து …. நெருப்பாக தவிக்காவிட்டார் ஷெர்லின் சோப்ரா.

லேட்டஸ்ட்டாக.. இதோ .. இப்படி கரடி விட்டிருக்கிறார்.. எதாவது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி சான்ஸபிடி உத்திதான் இது .. எனச் சொல்லப்படுகிறது .
Sherlyn Chopra goes semi-nude in her latest pic

பொம்மைக் கரடி …
பெண்மை மறைடி …
சான்ஸ் கரடி …

இப்படி யார் தந்த ஆலோசனையோ ???