Side effects of broiler chicken

Side effects of broiler chicken. பிராய்லர் கோழி சாப்படறதால ஆண்களோட உயிரணுக்கள் ரொம்ப சீக்கிரமா அழிஞ்சிடுது.அதனால இது குழந்தையின்மைக்கு ஒரு முக்கிய காரணமா இருக்கு